Zajęcia teatralne - grupa 2

Projektem teatralnym objętych było dwanaście osób w wieku 10-14 lat, dzieci z klas 3-6 z SP 5 i absolwenci.
Na każdych zajęciach wspólnie tworzyli scenariusz pokazu ale przede wszystkim tworzyli grupę całkiem już zgraną,
rozmawiającą o przyjaźni, lepiącą wspólnie gary, malującą swoje marzenia, obmyślającą postaci sceniczne i stroje.
Podczas dwugodzinnych spotkań zawsze realizowaliśmy główne założenie projektu – RAZEM NAM ŁATWIEJ I WESELEJ ))) i dobrze się bawimy.
Jolanta Walewska

 Przedstawienie zarejestrowane podczas podsumowania projektu „Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo