Zajęcia teatralne - grupa 1

 

 

Zajęcia odbywały się w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji  pod nazwą

„Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”

 Zajęcia teatralne prowadzone były w dwóch grupach wiekowych  klas 1-3 i 4-6 w formie warsztatów, których główne cele to:

przygotowanie przedstawienia teatralnego poruszającego istotę zmiany postaw społecznych wobec dzieci niepełnosprawnych;

wspomaganie rozwoju uczniów, ich artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

 

 

 

 Cele szczegółowe:

  • poznanie procesu twórczego w pracy nad spektaklem,
  • uświadamianie uczniom ich własnych predyspozycji, możliwości,
  • integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi poprzez zabawę w teatr,
  • kształtowanie postaw społecznych poprzez wspieranie aktywności twórczej ,
  • kształtowanie takich pozytywnych cech jak tolerancja, otwartość,
  • poprawa emisji głosu i wyrazistości mowy,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- motorycznej,
  • zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych, doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
  • pobudzanie uczniów do samokształcenia.

 

Na zajęciach teatralnych dzieci pracowały w małych ośmioosobowych grupach. W programie uczestniczyły dzieci zdrowe wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi.
Nic tak nie zbliża dzieci do siebie nawzajem jak wspólna zabawa i wspólnie podejmowane przedsięwzięcia. Występy przed publicznością integrują najbliższe środowisko, uczą wzajemnej akceptacji i docenienia wysiłków dzieci. Teatr dziecięcy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych i wychowawczych i terapeutycznych.
Poprzez zabawę w teatr dzieci obserwują i uczą się ról społecznych i chłoną wartości cenne w relacjach międzyludzkich. Uczą się również dyscypliny pracy, a tym samym szacunku dla pracy kolegów.
Metody, techniki oraz formy pracy stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne uczestników oraz „skazać” dziecko na sukces na miarę jego możliwości. Przygotowane spektakle zostały zaprezentowane w grudniu podczas Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych na terenie naszej szkoły.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo