Warsztaty plastyczne - grupa 2

Warsztaty prowadzono w ramach kampanii informacyjnej na rzecz
integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pod nazwą:
„Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo