SIERPNIOWA NAWAŁNICA

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Piątka” postanowiono przekazać darowiznę rzeczową  - materiały budowlane wartości 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych  00/100) dla rodziny Państwa Kamińskich, z miejscowości Sylczno gm.Parchowo na odbudowę domu. Ta wieloosobowa rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem została poszkodowana w wyniku sierpniowej nawałnicy.  Huragan, który przeszedł nad tamtą okolicą w nocy z 11 na 12 sierpnia zniszczył ich dom  i wyrządził ogromne straty i drzewostanie. Koordynatorem pomocy niesionej poszkodowanym jest zanany słupski działacz społeczny Pan Ireneusz Borkowski.

Niniejsza forma pomocy jest zgodna z §8 pkt 3 b) Statutu Stowarzyszenia  Edukacyjnego „Piątka”

Życzymy sił i powodzenia w odbudowie domu 

Zarząd Stowarzyszenia

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo