PROJEKT „Uczę się i ćwiczę będę samodzielny”

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PIĄTKA”

działające przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku
realizuje projekt współfinansowany ze środków pozostających
w dyspozycji Prezydenta Miasta Słupska, pochodzących z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

„UCZĘ SIĘ I ĆWICZĘ – BĘDĘ SAMODZIELNY”

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
wrzesień – grudzień 2012r.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo