Projekt „Kiedy jesteśmy razem…”

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PIĄTKA”
działające przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku
realizowało projekt współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Słupska, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„KIEDY JESTEŚMY RAZEM, TO WSZYSTKO JEST ŁATWIEJSZE”

Prowadzenie kampanii  informacyjnych na rzecz  integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu  ich dyskryminacji
wrzesień – grudzień 2012r.

Cel główny projektu to:

budowanie i umacnianie partnerstwa i więzi pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi, pełnosprawnymi i ich rodzicami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku. Zadanie może objąć swoim zasięgiem szersze środowisko lokalne.

Cele pośrednie:

  • uświadamianie społeczności lokalnej, że wśród nas żyją i mieszkają osoby niepełnosprawne, które mają prawo brać udział w normalnym życiu społecznym
  • zmiana postaw społecznych wobec osób  niepełnosprawnych
  • uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi
  • kształtowanie postaw prospołecznych i zaangażowania wobec osób niepełnosprawnych
  • kształtowanie postaw prospołecznych poprzez wspieranie aktywności twórczej dzieci humanizacji procesu kształcenia i wychowania uczniów w szkole;

W ramach działań prowadzone były:

WARSZTATY PLASTYCZNE GR.1
WARSZTATY PLASTYCZNE GR.2
ZAJĘCIA MUZYCZNE
ZAJĘCIA TEATRALNE GR.1
ZAJĘCIA TEATRALNE GR.2
ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNO – FILMOWE
KONKURS PLASTYCZNY

 

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo