FIO 2013 "Uczę się, ćwiczę...

"Uczę się, ćwiczę, potrafię, działam" – to już trzeci projekt realizowany na rzecz dzieci, uczących się w naszej szkole. Założeniem projektu jest zorganizowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, objętych integracją w naszej szkole, ale także dla dzieci potrzebujących różnego rodzaju wsparcia.
Zajęcia te mają na celu:

  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  • wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości
  • mobilizowanie do aktywnego działania


Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i realizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” przy współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku.

W ramach projektu od maja do grudnia 2013 realizowane są zajęcia:

  • terapia integracji sensorycznej
  • EEG – Biofeedback
  • arteterapia
  • biblioterapia

Realizacja projektu umożliwia wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, skierowanej do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo